Pia Brøgger

Facilitering og proceskonsultation


Facilitering kan være effektfuld til alle typer af møder, workshops, temadage, seminarer, forandringsprocesser, fusionsprocesser eller konferencer:


  • Når du har behov for at blive fritaget for at lede processen og samtalen for at holde fokus på dialogen og indholdet. 
  • Hvis deltagerne skal involveres og tage ejerskab både i processen og for resultatet.
  • Når I ønsker kreative møder, inspirerende redskaber, udviklende benspænd eller stram styring af tiden eller af samtalen.
  • Hvis vaner og fastlåste mønstre i gruppedynamikken skal ændres til nytænkning, innovation og fremdrift.


Det er afgørende vigtigt i forberedelsen at skabe overblik og designe processen, så den præcist understøtter jeres mål og holder fokus på det væsentlige.


Processer og samspil kan ikke forudses, men udvikler sig undervejs, og det er derfor vigtigt, at de orkestreres smidigt, mens de foregår. Det sikrer jeg ved at kombinere mine mange erfaringer, metoder og redskaber med evnen til at jonglere og navigere spontant i rummet, med nærvær og åbenhed, så deltagerne involveres og inspireres bedst muligt.

Quidam Consult

Stenhøjgårdsvej 83

8340 Malling

CVR 27 08 16 65

AL bankkonto 5370 0253623