Pia Brøgger

Udviklingsforløb for konsulenter og undervisere

- 10 dage


Dette forløb skaber en gennemgribende udvikling i retning mod en procesorienteret, kreativ og coachende tilgang i rollen som konsulent og underviser. Samtidig støttes opbygning af fælles sprog, faglig identitet og netværksdannelse i organisationen.


Opbygning og indhold


Modul 1 – Fundament for procestilgang

 • Paradigmer for konsultation
 • Grundlæggende om konsulentrollen
 • Konsulentrollemodel
 • Definition af procesbegrebet
 • Anerkendelse som dynamo
 • Univers versus multivers
 • Forventningsafstemning som værktøj
 • Kontrakteringsfasen i konsulentarbejdet
 • ABC-træning
 • Personligt læringsfokus
 • Logbog


Modul 2 – Coaching som kommunikation

 • De systemiske grundpointer
 • Coaching som tilgang eller metode
 • Gamemastering, teknikker
 • Spørgsmål som styringsværktøj
 • Karl Tomms spørgemodel
 • Lytning og hypotesedannelse
 • Åben demo-coaching
 • God feedback-kultur
 • ABC coach-træning med feedback
 • Designfasen i konsulentarbejdet
 • Refleksion og Kolbs læringscyklus


Modul 3 – Læring og innovation

 • Introduktion til Teori U
 • Identitet og livets ”ildebrande”
 • Nærvær og presencing
 • Kvalitet i opmærksomhed
 • Jeg-tilstande og lytte-niveauer
 • At flytte på sin tilstand - case-arbejde
 • Læringsoptik, inspiration fra Knud Illeris
 • Kreativitetens kilde og den blinde plet
 • Nuets kraft og betydning
 • ABC-coachtræning på aktuelle udfordringer
 • Pausers kraft og ”magien i mellemrum”
 • Det personlige i konsulentarbejdet


Modul 4 – Ledelse af undervisning

 • Teamudvikling, -faser og gruppedynamik
 • Udvikling og ambivalens
 • Forandringer og modstand
 • Konfliktopløsning
 • Mødeledelse og sprogspil
 • Struktureret dialog og Brobygning
 • Narrativitet og storytelling
 • Didaktik, læringsstile og variation
 • Storgruppeprocesser
 • Lemniskaten som udviklingsmodel
 • ABC-coachtræning på aktuelle udfordringer


Modul 5 – Læring og forankring

 • At lære af fortiden eller af fremtiden
 • Evalueringsparadigmer
 • Summativ eller generativ tilgang
 • Evaluering som udviklingsværktøj i organisationen
 • ABC-coachtræning på aktuelle udfordringer
 • Evalueringsfasen af konsulentarbejdet
 • Repetition af værktøjer og metoder
 • Transformation af læring til praksis, metoder
 • Afslutninger og betydningen af farvel


Forløbet gennemføres eksternat med moduler á 2 dages varighed og 1-2 måneder mellem modulerne.


Der vil være lettere forberedelse for deltagerne i form af litteratur og praksis-træning mellem modulerne


Læringsprincipper

Modulerne vil bestå af teorioplæg, præsentation af redskaber, øvelser, plenumrefleksioner og træning med feedback. Forløbet er bygget op efter kombinationen af følgende pædagogiske principper:Hvem kan deltage?


Èn eller flere grupper af interne konsulenter eller undervisere, fra afdelinger i samme organisation eller fra flere organisationer, der arbejder sammen om forløbet.


Samlet pris for en gruppe på 8-20 deltagere:

Kr. 150.000 - ekskl. moms, lokaler og forplejning.


Printvenlig kursusbeskrivelse

Quidam Consult

Stenhøjgårdsvej 83

8340 Malling

CVR 27 08 16 65

AL bankkonto 5370 0253623