Pia Brøgger

Teori U – Transformation - deep diving!

- 10 dage


At lede sig selv og andre og sammen skabe resultater gennem forandrings- og innovationsprocesser er den hovedopgave, vi står overfor i fremtiden. Samtidig er det en af de vanskeligste – op mod 80% af de initiativer, der sættes i gang, kommer faktisk aldrig helt i mål.


Det kalder på nye måder at forstå, designe, drive og implementere forandringer på!


Teori U er et fantastisk svar på, hvordan vi kan holde op med at gøre det, der ikke virker, men begynde at lære af fremtiden, mens den opstår. Og den bæredygtige udvikling starter med dig selv.


Derfor er dette forløb bygget på, at I for alvor kommer i dybden med elementerne i Teori U, ”rejser” ind i det personlige univers og bringer den bedste udgave af jer selv frem i lyset.


Teori U

Forløbet teoretiske fundament er C. Otto Scharmers storværk, Teori U, som er en af de vigtigste bøger, der længe er skrevet om ledelse, innovation og forandring.


Den udfordrer hele vores opfattelse af, hvordan vi skaber udvikling ud fra det tankevækkende statement: Evnen til at skabe resultater afhænger af dit mentale og emotionelle udgangspunkt.


Gennem forløbet vil I få et gen­nemgående kendskab til Teori U. I vil komme igennem en række øvelser, der giver Jer mulighed for at arbejde med teorien i forhold til Jer selv individuelt, andre og jeres organisation.


I vil få indsigt i, hvorfor Teori U er banebrydende, og hvorfor den er så vigtig netop nu, og I vil erfare, hvorfor Teori U beskrives som ”the missing link” i udvikling, og hvad det for alvor betyder at gå i verden med åbent sind, åbent hjerte og åben vilje.


Personlig udvikling

Som person vil du gennem forløbet få mulighed for at komme i kontakt med din dybeste kilde og blive i stand til at udvikle sit fulde potentiale. Du vil få frigjort energi og opleve trivsel og glæde, som du måske ikke har oplevet det før.


Samtidigt får du værktøjer til, at du i alle sammen-hænge kan få en positiv og konstruktiv tilgang til livet og hverdagen.


Betydningen for organisationen og andre

Organisationen vil opleve frigivelse af ressourcer - frisat energi og tid, bedre evne til fokusering, større effektivitet gennem målrettethed, samt et stærkt fokus på det væsentlige.


Andre vil se på dig/Jer og/eller organisationen som levende og udviklende, der skaber hurtige resultater, har høj energi, træffer gode beslutninger, arbejder med en anerkendende tilgang og bliver hørt og mærket.

 

Efter endt forløb har du som menneske:

 • øget din personlige og faglige performance i relation til at facilitere og indgå i forandrings- og innovationsprocesser,
 • fået perspektiver på interessant og aktuel litteratur inden for ledelse, innovation og personlig udvikling,
 • skabt et unikt netværk med andre omkring transformative udviklingsprocesser,
 • opnået mulighed for at udvikle og bruge dit eget fulde potentiale.


Du har samtidig bidraget til, at din virksomhed kan:

 • bruge dit gennemgående kendskab til Teori U i relation til kommende forandrings-projekter og udvikling,
 • realisere en større del af organisatio­nens innovations-potentiale gennem radikale innovationsprocesser,
 • trække på dig som rådgiver og facilitator i forbindelse med design og gennemførelse af strategiske forandringsprocesser og udvikling,
 • øge antallet af succesfuldt gennemførte forandringsprojekter.


Forløbets elementer

Forløbet tager udgangspunkt i brugen af Teori U i praksis. Det vil sige, at vi arbejder med ”det hele menneske”, både i forhold til tanker, sanser, intuition og handlinger. Derfor er det ikke en uddannelse med meget obligatorisk læsestof og hjemmearbejde.


Undervisningen har nogle centrale omdrejnings-punkter, som går igen på alle modulerne i forløbet.

 • Præsentationer og oplæg - afsæt for det konkrete arbejde, som har til formål at undervise i teorien, inspirere til dialog og udvikling samt udvide horisont og perspektiver – ikke at overbevise om en bestemt retning eller ideologi.
 • Øvelser - træning i at mestre relevante værktøjer, eksempelvis bevidsthed om din opmærksomhedstilstand, evnen til at håndtere dine indre stemmer, samt mulig-hed for at opdage, hvornår du downloader, og hvordan du kan nulstille og omdirigere.
 • Tilstedeværelse - guidet mindfulness med afspænding og fokus på evnen til nærvær og kvalitet i en uforbeholden værens-tilstand, kobling til din kilde og kreativitet.
 • Vekselvirkning – variation mellem oplæg, plenumdrøftelser, individuelle refleksioner, gruppeøvelser, videoklip mm.
 • Perspektivering – af Teori U i relation til paradigmer og andre hjælpsomme forståelsesrammer og værktøjer.
 • Den menneskelige faktor – hvilket vil sige: Dig, som person og dit samapil med andre.


Forløbet har fokus på at give dig det, der skal til, for at du kan blive den bedste udgave af dig selv og derigennem udnytte dit fulde potentiale, samtidig med, at du gennem dit levende eksempel bliver i stand til at skabe rammerne for, at andre mennesker kan komme til at gøre det samme.


Du bliver i stand til at:

 • få andre til at give følgeskab, spille ind, være kreative og konstruktive.
 • få forandringen i mål gennem fokus på opgaven og et stærkt blik for den organisatoriske virkelighed.
 • være modig og stå fast, når orkanen raser.
 • skifte rolle og kasket, når det er nødvendigt.
 • analysere skarpt, samtidig med, at du ser med hjertet.
 • skabe tillid til processen, også når det hele er tåget og uklart.


Opbygning og indhold

Forløbet består af 5 moduler á 2 dages varighed, eksternat, fordelt over 6-9 måneder. De enkelte modulers indhold er i overskrifter:


Modul 1

Rammesætning, De 9 trin, Antifeltet, Kilden og Presencing, Mindfulness, Downloading


Modul 2

De 3 Stemmer, Opmærksomhedsfelter og

–tilstande, Kommunikation, Lytning


Modul 3

Forbindelse til Kilden, Identitet, Krydspres, Højre side af U’et


Modul 4

Ny social Grammatik – samspil og kommunikation


Modul 5

Teori U og Ledelse, perspektiver på De 9 Trin, Prototyping, Guidet U-tur


Hvem kan deltage?

Èn eller flere grupper eller team fra samme organisation - ledere eller en leder med sine medarbejdere.


Pris

Samlet pris for en gruppe på 8-20 deltagere:

Kr. 150.000 - ekskl. moms, lokaler og forplejning.

Printvenlig kursusbeskrivelse

Læs mere om Teori U - www.presencing.com

Quidam Consult

Stenhøjgårdsvej 83

8340 Malling

CVR 27 08 16 65

AL bankkonto 5370 0253623