Pia Brøgger

Teori U – Introduktion

- 2 dage


Du er sikkert allerede klar over, at du kan udvikle din arbejdsplads ved at udvikle dig selv. Men hvordan gør du det i praksis?


Denne introduktion vil give dig nogle helt nye vinkler til at skabe og gennemføre forandringer på.


Forløbets fundament hviler på C. Otto Scharmers storværk, Teori U, som er en af de vigtigste bøger, der længe er skrevet om ledelse, innovation og forandring. Med udgangspunkt i denne banebrydende bog, som er blevet en gedigen verdenssucces, præsenteres du for effektive og udfordrende løsningsmodeller, der er skabt til at virke i fremtiden.


Gennem disse 2 intensive dage vil du åbne en dør til at få det optimale ud af dine bestræbelser i dit liv og dit arbejde. Du vil erfare, hvorfor mange be­skriver Teori U som ”the missing link” i udvikling, og hvad det betyder at gå i verden med åbent sind, åbent hjerte og åben vilje. Samtidig vil du opdage nye måder at lære, forandre og udvikle på.


Efter dagene har du:

  • fået godt indblik i teoriens elementer og mærket nogle af dem på din egen krop. 
  • udviklet din personlige og faglige bevidsthed i relation til forandrings- og innovationsprocesser.
  • opdaget ”en sprække” og en vej til udvikling af dit eget potentiale.
  • fået nye vinkler og perspektiver på ”din model af verden” og dennes betydning for din egen og andres mulighed for succes.


Undervisningens elementer:

Undervisningen har nogle centrale omdrejnings-punkter, som går igen på begge kursusdage.


  • Præsentationer og oplæg - afsæt for det konkrete arbejde, som har til formål at undervise i teorien, inspirere til dialog og udvikling samt udvide horisont og perspek-tiver – ikke at overbevise om en bestemt retning eller ideologi.
  • Øvelser - træning i at mestre relevante værktøjer, eksempelvis bevidsthed om din opmærksomhedstilstand, evnen til at håndtere dine indre stemmer, samt stoppe din downloading.
  • Vekselvirkning – variation mellem oplæg, plenumdrøftelser, individuelle refleksioner, gruppeøvelser mm.


Hvem kan deltage?

Alle med interesse for udvikling! Eneste forudsæt-ning er lysten til at arbejde intensivt og målrettet med at udvikle sig selv og sin organisation.


Dag 1

På kursets første dag vil du blive præsenteret for de grundlæggende elementer i Teori U.

Vi arbejder med begreberne Downloading og De 3 stemmer.

Du vil komme igennem øvelser, der letter din vej til nye praksisser, og du vil opleve, hvordan en ændret tilgang forandrer.

Dagen vil sætte dig i stand til at se på verden og opgaverne fra en ny vinkel og med andre øjne.


Dag 2

På dag 2 går vi mere i dybden med, hvad effekten vil være af at vælge denne nye tilgang til livet og arbejdet. Hvad er det, den tilbyder os – og hvad er alternativet?

Vi vil arbejde med Opmærksomhedstilstande og den store effekt, det har, når vi evner at flytte dem. Heri ligger store gaver gemt, blandt andet ved dybt at opdage forskellen på samtalers dna, diskussion versus dialog. Vi træner også at lytte med hjertet.

Vi vil desuden komme omkring betydningen af det frie valg og vigtigheden af at stille ”de rigtige” spørgsmål både til sig selv og andre.

Dagen vil blive rundet af med en tænketank, hvor vi i fællesskab deler refleksioner over de forandringer mødet med Teori U kan give.


Pris

  • Deltagerpris kr. 2.500,-
  • Grupper op til 20 deltagere kr. 30.000,-


Pris er ekskl. moms, lokaler og forplejning.

Printvenlig kursusbeskrivelse

Læs mere om Teori U - www.presencing.com

Quidam Consult

Stenhøjgårdsvej 83

8340 Malling

CVR 27 08 16 65

AL bankkonto 5370 0253623