Pia Brøgger

Profil


Gennem mange års virke er jeg solidt forankret i mit arbejde med processer, coaching og undervisning indenfor ledelse og organisation.


Mine kendetegn er en autentisk, personlig og nærværende tilgang, min evne til at møde mennesker, hvor de er, samt kompetent at facilitere kreative udviklingsprocesser, der understøttes af et personligt udtryk med farverige plancher.


Jeg bekender mig ikke til en specifik teoretisk tænkning, men arbejder situationsbestemt med dét, der virker. Jeg er imidlertid meget inspireret af den anerkendende tilgang og Teori U, som afsæt for min mission:

- at udvikle hjerte og nærvær i relationer, samt skabe kreativitet, arbejdsglæde og resultater i organisationer!


Mit faglige fundament hviler på en certificering som management konsulent. Desuden er jeg uddannet systemisk coach og proceskonsulent, har HR-Diplom, samt andre supplerende konsulentuddannelser.


Mine erfaringer har jeg blandt andet erhvervet som selvstændig konsulent i mere end 10 år, chefkonsulent i Ankerhus A/S, ledelses- og organisations-konsulent i Attractor A/S, samt HR-udviklingskonsulent i TDC.


Jeg er senest certificeret som mindfulness-instruktør ved 2-årig uddannelse fra Skolen for Anvendt Meditation.


Siden 2003 har jeg haft det privilegium at modtaget fortløbende undervisning i selvudvikling, meditation, mindfulness, og Bob Moores energiøvelser v/Helen Gamborg og Erik Mikkelsen. Denne baggrund ligger som et solidt fundament for den mindfulness-undervisning, jeg i en årrække gennemført.


Supplerende er jeg de senere år blevet inspireret gennem forskellige kortere forløb:

· Compassionfokuseret Ledelse v/Michael Andersen

· Intuition v/ Krestine Hartmann

· Relationel Koordinering v/Bo Vestergaard

· Fremtidsforskning v/Future Navigator

· Hjernesmart Ledelse, masterclass v/Anette Prehn.

Quidam Consult

Stenhøjgårdsvej 83

8340 Malling

CVR 27 08 16 65

AL bankkonto 5370 0253623