Pia Brøgger

Persondataforordningen - GDPR

 

For at du kan indgå aftale med Quidam Consult, har vi brug for følgende oplysninger:


  • Firmanavn
  • Firmaets adresse
  • Firmaets telefonnummer
  • Evt. EAN nr. for fakturering
  • Navn på kontaktperson(er)
  • E-mail-adresse(r) på kontaktperson(er)


Vi foretager registreringen af disse personoplysninger med det formål at kunne levere konsulentydelser til dig og din virksomhed. Herudover registrerer vi oplysninger om organisation og medarbejdere i relation til løsning af den konkrete opgave.


Personoplysningerne registreres hos Quidam Consult og opbevares i fem år, hvorefter oplysningerne slettes, medmindre du eller virksomheden fortsat indgår i et kundeforhold med Quidam Consult.


Vi opbevarer og transmitterer ikke kundeoplysninger krypteret. Oplysninger afgivet til Quidam Consult videregives eller sælges på ingen måde til tredjemand, og vi registrerer ingen personfølsomme oplysninger.


Vi benytter tredjeparter til opbevaring af data, herunder leverandører af IT-løsninger. Disse behandler udelukkende oplysninger på vores vegne og må ikke anvende disse data til egne formål.


Videregivelse af personoplysninger som navn og e-mail m.v. til andre formål vil kun ske, hvis du giver samtykke til det.


Som registreret hos Quidam Consult har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Du har også ret til indsigt i, hvilke oplysninger, der er registreret om dig. Disse rettigheder har du efter Persondataloven, og henvendelse i forbindelse hermed rettes til Quidam Consult via e-mail til fg@quidam-consult.dk.


Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk


Du har mulighed for at klage over Quidam Consults behandling af dine personoplysninger til Datatilsynet. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk.

Quidam Consult

Stenhøjgårdsvej 83

8340 Malling

CVR 27 08 16 65

AL bankkonto 5370 0253623