Boglancering

16. november 2021
Med fletningerne i postkassen

  - er et stærk og personligt vidnesbyrd i kategorien erindringsbøger. Den er en beretning om, at der er børn, som blandt andet på grund af  svigt, ensomhed, manglende forståelse, fravær af omsorg eller tabet af en nær voksen kan udvikle angst, depression, dårligt selvværd og stor sårbarhed på en sådan måde, at det er svært for dem at få et glædesfyldt og udviklende liv.


Bogen er en grundlæggende fortælling om kærlighed, sorg, venskaber og mangel på samme, nytteløse råb om hjælp, og udvikling af en sindslidelse i form af en svær psykose med en voldsom kulmination ved indgangen til voksenlivet og indlæggelse på Statshospitalet i Risskov.


Budskaberne er et opråb til alle voksne, der omgås børn og unge, om at skærpe opmærksomhed og nærvær i samværet og samtidig søge en dybere forståelse for andre bagvedliggende følelser og vilkår end de synlige og helt umiddelbare.


Samtidig med, at denne ærlige og personlige fortælling levende beskriver et svundet tidsbillede, blandt andet fra livet og kulturen på en bondegård i landsbyen Sabro, kan den spejle andres helt nutidige udfordringer og måske være hjælpsom i forhold til at tænde lys og håb. Dette fordi den ved et levet eksempel bekræfter, at selvom man har fletningerne dybt begravet, kan det faktisk lade sig gøre at komme fri af postkassen.


Bogen har forord af John Aasted Halse, Cand. pæd. et. psych, Autoriseret psykolog & forfatter, samt tidligere formand for Børns Vilkår og medlem af Børnerådet.


Udgivelse

Bogen udgives på Saxo og Amazon som henholdsvis hardcover, paperback og E-bog (både som e-Pub og Kindle).