Pia Brøgger

Teamudvikling og samarbejde


Et velfungerende teamsamarbejde øger effektiviteten og fremmer trivslen, hvilket skaber bedre resultater i virksomheden. Derfor kan det betale sig at investere i at få det til at fungere.


Et sundt udgangspunkt for godt teamwork kan være, at teamet udvikler et teamcharter, som er en forventningsafstemning og et aftalegrundlag, der indeholder elementer som mål, visioner, roller og leveregler for teamet.


Samarbejde er en kunst! Derfor er det vigtigt, at arbejde med teamets udviklingsfaser, kommunikation, samarbejde, konflikthåndtering og performance.


Jeg kan tilbyde assistance, enten til at skabe rammerne for etablering af teamets ståsted, eller til konkret udvikling af det gode teamwork for allerede etablerede team. Med afsæt i en grundlæggende anerkendelse af forskellige perspektiver i teamet, kan vi sammen udvikle en respektfuld dialog, et fælles sprog, synlig teamledelse og forudsætninger for synergi i opgaveløsninger.


Afhængigt af jeres behov kan aktiviteter vare lige fra 3 timers inspiration op til flere udviklingsdage eller moduler.

Quidam Consult

Stenhøjgårdsvej 83

8340 Malling

CVR 27 08 16 65

AL bankkonto 5370 0253623